Izolace plochých střech

  • Kompletní realizace jak na nových objektech, tak i rekonstrukce starších střech.
  • Veškeré doplňkové práce – zednické, zámečnické, klempířské, tesařské..
  • Realizace na průmyslových objektech, bytových i rodinných domech i menších objektech (garáže apod.).
  • Veškeré zakázky jsou včetně úklidu a ekologické likvidace odpadu.

DETAILNÍ POPIS NÁMI PROVÁDĚNÝCH TECHNOLOGIÍ

Izolace plochých střech se mohou obecně rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na izloaci se zateplením a bez zateplení (rekonstrukce pouze svrchní hydroizolační vrstvy na již zateplené střeše)

Izolace ploché střechy se zateplením

Zateplení provádíme nejčastěji z důvodu eliminace tepelných mostů ve dvou vrstvách, tepelná izolace se provádí z polysterenu (EPS), nebo minerální vatou (orsil). Moderní a opravdu kavlitní izolační materiál používáme izolační desky PIR. V případě malého spádu, lze také polystyrenovými klíny zvýšit spád suchou cestou bez zásahu do samotné konstrukce, nadměrného přetížení betonovou vrstvou.

Je možné provést i zateplení atik, a to jak svislé, tak vodorovné – navýšení atiky suchou cestou, v případě, že by po zeteplení samotné střechy byla atika nízká, nebo do konce pod úrovní nového zateplení. Rozšíření atiky skrze chystané zateplení fasády, v budoucnosti již není nutné zasahovat do hotové střechy.

Izolace plochých střech - schéma

Pod tepelnou izolací musí být parotěsná vrstva, která zamezuje prostupu vlhkosti (koupelny, kuchyně apod.) z interiéru do zateplení, popřípadě do nosné konstrukce. Parotěsná vrtsva se provádí buď PE folii, nebo asfaltovou lepenkou.

Samotná hydroizolační vrstva se provádí z PVC střešních folií. Folie mohou být mechanicky kotveny ve spojích, nebo zatíženy kačírkem, popřípadě zeminou=zelená střecha. Jelikož se PVC střešní folie nelepí, ani nevaří k podkladu, je nutné folii přivařit do viplanylových (poplastovaný–kašírovaný plech) profilů (stěnová lišta a koutová lišta) upevněných na stavebních konstrukcích jako např. Atiky, komíny apod.

Izolace ploché střechy bez zateplení

Zcela stejný technologický postup jako při výměně, či opravě hydroizolace již zateplené střechy. Provádí se většinou na garážích, skladech a podobných objektech, kde není kladen tak vysoký důraz na tepelnou pohodu.